معرفی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

  • - مدرس دانشگاه پیام نور گناباد
  • - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،آموزشکده فنی حرفه ای پسران گناباد
  • - مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش
  • - دبیر دبیرستانهای تیزهوشان - نمونه علم و صنعت- شاهد امام خمینی و  سایر دبیرستانهای گناباد
  • - مدرس آموزشکده کشاورزی ایرانشهر - بمپور
  • - مدرس دبیرستان نمونه بمپور
  • - دارنده دو طرح کشوری جشنواره خوارزمی و چهار طرح استانی
  • - مدیــر سابق مرکز رشد فناوری گناباد

آزمون آنلاین

ورود کاربران

نام كاربري
رمز عبور
ذخيره
پست الكترونيكي
پست الكترونيكي
نام
نام كاربري
رمز عبور
تكرار رمز
پست الكترونيكي
کار و مطالعه شماره دو زیست اول پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط مجید دانا   
دوشنبه ، 15 آذر 1389 ، 16:52

     اصطلاحات زير را تعريف کنيد:

الف) تفکر علمي:

ب) علوم زيستی پايــه:

 

ج) ميتوکندری:

د) کروموزوم:

ه) هيدرات کربن:

و)آنزيم:

ز)ميان برگ(مزوفيل):

 

دو اشتباه ون هلمونت را در آزمايش خلق الساعــه را بنويسيد؟

 

آيا شک کردن در نظريه علمي لازم است؟ چــرا؟ ( دو دليـــل)

 

 

الف)يک تفاوت علوم زيستي پايه و علوم زيستی کاربردی چيست؟

 

ب) نام دو علمي که بيشترين ارتباط را با علوم زيستي دارد؟

سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

 

 

چهار تفاوت سلول گيــاهــي و سلول جانوری را بنويسيــد؟

 

 

 

 

الف) در چه موجوداتي ديواره سلولي وجود دارد؟ ( ســـه مورد)

ب) جنس اسکلت سلولی چيست؟

نقش (کار) هر يک از اجزاء زير چيست؟( برای هر گزينه يک مورد)

الف) ريبوزوم:                       ب) DNA                                    ج) هستک                           د) سانترومر

 

 

مراحل تهيه کــارت کروموزومي را بطور کامل بنويسيــد؟

 

    

 

الف) تفاوت کروموزوم X     و کروموزوم Y     در انسان چيست؟(يک مورد)

 

ب) نتيجه نهايي ميتــوز چيست؟( دو مورد)

 

الف) سلول درون برگ و سلول آوند چوب با هم چه تفاوتي دارند؟( دو مورد)

 

ب) نام يک سلول در انسان که هسته ندارد چيست؟

ج) نتيجه تقسيم بي رويــه سلول چيست؟

يک تفاوت برای هر يک از موارد زير بنويسيد؟

الف) نشاسته با گليکوژن:

ب) سلولز با نشاسته:

 

ج) هموگلوبين با آلبومين:

د) ليپيد با هيدرات کربن:

 

الف) لوگول چيست؟(کار- نوع محلول)

ب) تفاوت پروتئين سفيده تخم مرغ و پروتئين شير از لحاظ حساسيت به pH     چيست؟

 

الف) چرا آنزيمها اختصاصي اند؟

 

ب) چهار نوع ليپيد را نام ببريد؟

آزمايشي طرح کنيد که اولاً : نشان دهد کلروفيل برای ايجاد ثانياً : برای بقاء به نور نياز دارد؟

 

 

 

 

آزمايشي طرح کنيد که اثر شدت نور بر فتوسنتــز را نشان دهد؟

 

 

 

 

 

 

الف) نقش سلولز در رژيم غذايي ما چيست؟( دو مورد)

 

 

ب) تفاوت چربي جامد و مايع چيست؟( دو مورد)

 

ج)دو روش تأمين آب بدن چيست؟

 

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 15 آذر 1389 ، 16:54
 

تقویم فارسی

 
جمعه
1400
ارديبهشت
24
 

آمار سايت

بازديها [+/-]
امروز:
ديروز:
روز قبل از ديروز:
124
675
602

+73
اين هفته:
هفته گذشته:
هفته قبل از هفته گذشته:
3328
3865
3946

-81
سال كنوني:
سال گذشته:
72743
231573
-158830
کلیه ی حقوق محفوظ است
این سایت با نرم افزار مدیریت محتوای ملی ایرانیان نسخه رایگان ایجاد شده است