معرفی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

  • - مدرس دانشگاه پیام نور گناباد
  • - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،آموزشکده فنی حرفه ای پسران گناباد
  • - مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش
  • - دبیر دبیرستانهای تیزهوشان - نمونه علم و صنعت- شاهد امام خمینی و  سایر دبیرستانهای گناباد
  • - مدرس آموزشکده کشاورزی ایرانشهر - بمپور
  • - مدرس دبیرستان نمونه بمپور
  • - دارنده دو طرح کشوری جشنواره خوارزمی و چهار طرح استانی
  • - مدیــر سابق مرکز رشد فناوری گناباد

آزمون آنلاین

ورود کاربران

نام كاربري
رمز عبور
ذخيره
پست الكترونيكي
پست الكترونيكي
نام
نام كاربري
رمز عبور
تكرار رمز
پست الكترونيكي
کار و مطالعه شماره 3 پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط مجید دانا   
شنبه ، 20 آذر 1389 ، 14:14

کار و مطالعه شماره 3      زیست شناسی سال اول متوسطه

- كدام گزينه از نقش هاي ديواره سلولي نيست؟

الف) استحكام بخشيدن به سلول  ب) شكل دادن به سلول
ج) جلوگيري از حمله ميكروب هاي بيماري زا  د) شناسايي مواد محيط اطراف سلول  

 

  2 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي و سلول هاي جانوري فاقد آن هستند.
ب) همه سلول هاي گياهي داراي كلروپلاست هستند
ج) سلول هاي گياهي اغلب واكوئل هاي بزرگ و سلول هاي جانوري واكوئل هاي كوچك دارند
د) اسكللت سلولي شامل رشته ها ولوله هاي پروتئيني است كه در سر تاسر سيتوپلاسم قرار دارد.  

    3 – تركيب اصلي سيتوپلاسم تعامل چه موادي است؟

الف) پروتئين ها و قندها   ب) چربي ها و پروتئين ها   ج) آب و چربي ها   د) آب و پروتئين ها  

    4- هر كروموزوم از دو ... تشكيل شده است كه از محلي به نام .... به هم متصل هستند.

الف) كروموزوم – سانتريول   ب) كروماتين – سانترومر
ج) كروماتيد – سانترومر    د) كروماتيد- سانتريول  

    5 – مواد زايد در درون كدام اندامك سلول انباشته مي شوند؟

الف) دستگاه گلژي  ب) ليزوزوم  ج) واكوئل  د) شبكه آندوپلاسمي  

 

  6- ريبوزوم ها در كدام قسمت از سلول ساخته مي شوند؟ و كار ريبوزوم ها چيست؟

الف) هستك – محل ساخته شدن پروتئين ها هستند
ب) هستك – در آزاد شدن انرژي نقش دارند
ج) شبكه آندوپلاسمي – در تنفس سلول نقش دارند
د) شبكه آندوپلاسمي – گوارش مواد در آن ها صورت مي گيرد  

    7 – رنگ قرمز چغندر به علت انباشته شدن ماده رنگي در كدام اندامك است؟

الف)‌ميتوكندري   ب) واكوئل   ج) هستك   د) ديواره سلولي  

    8 – نقش دستگاه گلژي چيست؟

الف) محل ساخته شدن پروتئين هاست   ب) در آزاد كردن انرژي مواد غذايي نقش دارد
ج) محل ساخته شدن آنزيم هاست    د) در ترشح مواد به خارج از سلول نقش دارد  

    9 – سلول هاي ريشه هويج فاقد كدام مورد زير است؟

الف) ديواره سلولي  ب) غشاي سلولي   ج) كلروپلاست   د) ميتوكندري  

    10 – بزرگترين اندامك درون سلول هاي جانوري كدام است؟

الف) ميتوكندري   ب) واكوئل   ج) شبكه آندوپلاسمي   د) هسته  

    11- عمل فتوسنتز در گياهان به عهده كدام اندامك است؟

الف) ميتوكندري   ب) واكوئل  ج) ليزوزوم   د) كلروپلاست  

    12 – كدام يك نفوذ پذيري انتخابي ندارد؟  

الف) ديواره سلولي   ب) غشاي سلولي   ج) غشاي واكوئل   د) غشاي ميتوكندري  

    13 – كدام اندامك داراي غشاي دو لايه است؟

الف) ريبوزوم   ب) ليزوزوم    ج) واكوئل   د) هسته  

    14 – كروماتين از چه موادي تشكيل شده است؟

الف) آب و DNA     ب) پروتئين و DNA      ج) چربي و پروتئين    د) چربي و DNA  
15 – كدام يك از سلول هاي زير داراي ديواره سلولي است؟
الف) سلول استخوان ماهي    ب) سلول ماهيچه انسان
ج) سلول ريشه چغندر     د) سلول پانكراس انسان

          گلوکز می تواند به چه موادی تبدیل شود؟ چرا؟

          شدت فتوسنتز چیست؟

          نحوه باز و بسته شدن نگهبان روزنه را توضیح دهید؟

          آوند چوبی حاوی چه چیز است؟چه وظیفه ای دارد؟مسیر حرکت آن چیست؟به طور کامل توضیح دهید.

          آوند آبکشی حاوی چه چیز است؟

          آیا گیاه می تواند گلوکز را در خود ذخیره کند؟چرا؟

          چرا کشاورزان در زمین زراعی خود یکسال نخود می کارند و یکسالمحصول دیگر؟

          علت اصلی ساخته شدن کلروفیل در گیاه چه ماده ای است؟

          چرا در جنگل ها وقتی در شب رعد و برق می زند روز بعد قارچ رشد کرده است؟

            از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید ؟

         باطراحي آزمايشي اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقيق كنيد؟

         چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

         افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

         به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

 

 

تقویم فارسی

 
جمعه
1400
ارديبهشت
24
 

آمار سايت

بازديها [+/-]
امروز:
ديروز:
روز قبل از ديروز:
69
675
602

+73
اين هفته:
هفته گذشته:
هفته قبل از هفته گذشته:
3273
3865
3946

-81
سال كنوني:
سال گذشته:
72688
231573
-158885
کلیه ی حقوق محفوظ است
این سایت با نرم افزار مدیریت محتوای ملی ایرانیان نسخه رایگان ایجاد شده است