منافع ملی و محلی فدای اغراض شخصی چاپ
نوشته شده توسط مجید دانا   
چهارشنبه ، 10 خرداد 1391 ، 14:01

منافع ملی و محلی در اذهان همگان بر منافع شخصی ارجح است. اما در سطح کشور و یا در سطح شهرستان گناباد بسیاری از اوقات این موضوع بصورت وارونه محقق می گردد.

همانگونه که در سطح فوتسال ایران،  امسال شاهد بودیم  دعوای شخصی فدراسیون با شمس باعث عزل وی و انتخاب سرمربی دیگر گردید که تیم را نتوانست به فینال برساند، این رویداد در سطوح مختلف مدیریتی کشور و رده های پایین شهرستان نیز اتفاق می افتد. بهانه ی بسیاری از این جابجایی ها اطاعت پذیری است. و باید بپذیریم مدیری که دارای تفکری مستقل نباشد اطاعت پذیرتر هم خواهد بود.

در شهرستان گناباد نیز مطیع بودن بعنوان اصلی ترین فاکتور مدیریت قلمداد می شود و ابتکار، خلاقیت، نوآوری، قدرت ریسک پذیری و داشتن برنامه به حاشیه رانده می شود. امید که روزی منافع ملی فدای اغراض شخصی نشود.