گذر از خدا درگناباد چاپ
نوشته شده توسط مجید دانا   
دوشنبه ، 29 خرداد 1391 ، 05:20

بعد از انتخابات مجلس نهم برخی از گروه های تازه کار در فضای سیاسی گناباد با خط دهی افراد مصلحت اندیش و به کرسی پریدگانی که ولایت لقلقه زبان آنهاست

 

بدنبال این هستند که برچسب های مختلف بر افراد بزنند و به قول خودشان عرصه ی سیاسی را به نفع خود پاک سازی کنند. البته این گروه در گناباد در دوره های قبل نیز تا حدود زیادی در اجرای این ترفند موفق بوده اند و با سم پاشی های متعدد، فضا و افکار عمومی را برای رد صلاحیت افراد مختلف آماده کرده اند. این گروه بظاهر دین دار در بسیاری از جاها خدا را از یاد برده است و کسی که از خدا گذر کند ولایت تنها لقلقه ی زبان اوست و فقط جاهایی که به نفع مصالح مادیش است به دنبال ولایت می گردد، که ولایت نیز بدون خدا معنا ندارد.

این گروه قلیل در گناباد در فعالیت های سیاسی خود از خدا عبور کرده و تمام کاستی های خود را به دیگران نسبت می دهند. در حال حاضر آنچه برخی افراد در دستور کار دارند دشمن سازی و دشمن تراشی است و رد پایی نا معلوم را به تصویر کشیده اند و خود چماق بدست به دنبال رد پای کذایی می روند و قصد دارند ذهن مردم را نیز به آن سو ببرند.

 

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 29 خرداد 1391 ، 06:27