حماسه یی از جنس فرهنگ و اعتدال چاپ
نوشته شده توسط مجید دانا   
چهارشنبه ، 12 تیر 1392 ، 05:11

 

پیام خود را با سروده شاعر ارزشی آقای شجاع الدین ابراهیمی که اغلب سروده های خود را در محضر مقام معظم رهبری ارائه می کند آغاز می کنم.
دشمن؛ غرق خجالت و شرم شده ست........ دندان و دنده اش عجب نرم شده ست
با رأی به دکتر حسن روحانی ......... ایرانیها؛ دم شما گرم شده ست.

گنابادی ها با حضور 92 درصدی خود در انتخابات، حماسه یی آفریدند از جنس اعتدال. بعنوان یک شهروند گنابادی بر خود فرض می دانم از حضور پرشور همشهریان و هموطنان عزیز تقدیر و تشکر نمایم.
رأی مردم ایران نشان داد که از افراط و تفریط خسته شده اند و اعتدال و میانه روی را در میان دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب جستجو می کنند. امروز کشور نیازمند آرامش و حرکت به سمت عدالت، اعتدال و پیشرفت با استفاده از توان تمام نیروهای متخصص است.
بدینوسیله به رییس جمهور منتخب آقای دکتر روحانی و منتخبین شورای اسلامی شهر گناباد تبریک گفته و امیدوارم از ظرفیت همه ی کاندیداها چه در عرصه ریاست جمهوری و چه در صحنه ی انتخابات شورای اسلامی شهر استفاده گردد.
مجید دانا